Opleidingen

Het bevorderen van kennis en expertise binnen de funderingsbranche is één van de pijlers van de NVAF. Deze werkgroep fungeert als drijvende kracht achter kennisontwikkeling en educatie om de veiligheid, kwaliteit en vooruitgang in de branche te bevorderen.

Onze activiteiten

Onze focus ligt op het bevorderen van professionaliteit en kwaliteit in ons vakgebied door het ontwikkelen en up-to-date houden van branche-specifieke lesmaterialen. We zorgen voor een breed gedragen kwaliteitsborging en hebben invloed op de inhoud van zowel intern ontwikkelde als door derden uitgebrachte opleidingen. Door samen te werken aan voorlichtingsmateriaal en het delen van ervaringen, dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de technische vaardigheden van onze medewerkers en de branche als geheel.

Kom in contact met de werkgroep

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de werkgroep opleidingen? We helpen graag!

Leden van de werkgroep

Michiel Schaminée

Werkgroeplid

Edwin de Nijs

Werkgroeplid

Berthus Hijmersma

Werkgroeplid

Jaap de Vries

Werkgroeplid

Joop van der Wal

Werkgroeplid

Jolanda Boer

Werkgroeplid

Jaap Estié

Directeur NVAF

Anne de Haan

Marketing & Communicatie NVAF

×