Werkgroep Duurzaamheid

Een toekomstgerichte funderingsbranche met aandacht voor milieu, maatschappij en economie. Dat is waar deze werkgroep zich voor inzet. 

Onze activiteiten

De eisen op het gebied van duurzaamheid, welke de funderingsbranche raken, hebben op meerdere vlakken invloed op de werkzaamheden. Duurzaamheid is een breed begrip en roept veel vragen op, het eisenpakket is onoverzichtelijk en de mogelijkheden voor (financiële) steun vaak onbekend. De werkgroep duurzaamheid fungeert als vraagbaak voor NVAF leden bij zaken die spelen rondom duurzaam werken in de funderingssector. 

Kom in contact met de werkgroep

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de werkgroep duurzaamheid? We helpen graag!

Leden van de werkgroep

Fren Wassenaar

Voorzitter werkgroep

Vincent Leclercq

Werkgroeplid

Stijn Mulder

Werkgroeplid

Alex Brouwer

Werkgroeplid

Rick Riggelink

Werkgroeplid

Mark Remijnse

Werkgroeplid

Patrick IJnsen

Werkgroeplid

Michiel van Es

Werkgroeplid

Jaap Estié

Directeur NVAF

Arno Scheltinga

Bedrijfs- en hoger veiligheidskundige

Stephanie Kramer

Notulist/ secretariaat NVAF

×