Technische Commissie Funderingsmachines

De TCF, ook bekend als Werkkamer 6 van de TCVT, richt zich op het herzien en ontwikkelen van veiligheidsrichtlijnen en certificaten voor funderingsmachines.  

Onze activiteiten

Wij waarborgen veilig gebruik van funderingsmachines door middel van continue monitoring, grondige keuringen en naleving van strikte richtlijnen. De commissie bespreekt regelmatig thema’s zoals de SEB-lijst voor specialistisch materieel en de elektrificatie van funderingsmachines, waarbij uitdagingen en oplossingen worden geëvalueerd. Veiligheidsincidenten worden zorgvuldig geanalyseerd en leiden tot aanpassingen van richtlijnen om risico’s te minimaliseren. Daarnaast zorgen kennissessies en nieuwe verordeningen voor meer duidelijkheid en kennisdeling binnen de branche. 

Kom in contact met de werkgroep

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de technische commissie funderingsmachines? We helpen graag!

Leden van de werkgroep

Ruud van 't Hek

Voorzitter werkgroep

Pieter Bakker

Werkgroeplid

Mark Lommerde

Werkgroeplid

Paul Uilenbroek

Werkgroeplid

Kees Kamsteeg

Werkgroeplid

Marco van Veghel

Werkgroeplid

Huib Oostdijk

Werkgroeplid

Paul van den Berg

Werkgroeplid

Jaap Hermes

Werkgroeplid

Bart Buijs

Werkgroeplid

Grady Heijnen

Werkgroeplid

Jos van Baarsen

Werkgroeplid

Marc Timmerman

Werkgroeplid

Michaël Lammens

Werkgroeplid

Jeroen Vroom

Werkgroeplid

Jaap Estié

Directeur NVAF

Stephanie Kramer

Notulist/ secretariaat NVAF

×