Partners

Als branchevereniging slaan we graag de handen ineen met vooruitstrevende partners. Mede dankzij deze samenwerkingen voorzien we onze leden van actuele ontwikkelingen, onderzoeksrapporten, kennissessies en grootschalige evenementen.

European Federation of Foundation Contractors, een Europees samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen in de funderingsbranche.
Deep Foundations Institute, een wereldwijd netwerk van organisaties en professionals in de Geotechniek en Funderingen.
Een samenwerkingsverband waarbij kennis gedeeld wordt op gebied van constructieve veiligheid in de bouw.
Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel, hierbinnen is de NVAF onderdeel van de werkgroep funderingen.
De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid is een samenwerkingsverband van 24 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.
Vereniging Kabel- en Leidingoverleg, een overlegorgaan voor de partners in de graafketen en betrokken overheden. NVAF is hier lid van de werkgroep grondroerders.
Kennisinstituut vanuit de Bouw CAO, hier worden de Arbocatalogi beheerd en kennis gedeeld en ontwikkeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Kennisinstituut waar diverse richtlijnen beheerd en ontwikkeld worden, daarnaast is een kerntaak van het CROW het beheer en ontwikkeling van besteksteksten.
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een nationaal initiatief dat zich richt op het begrijpen, aanpakken en verspreiden van kennis over bodemdaling en funderingsproblemen.
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, beroepsvereniging van Ingenieurs, hiermee organiseren we gezamenlijk de Funderingsdag en de Geotechniekdag.
Een organisatie die namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de wetgeving met betrekking tot veilig hijsen met machines op zich neemt.
Sociale partner (vakbond) en betrokken in de projectgroep Arbocatalogus.
Erkende certificatie-instelling en betrokken in Werkkamer 6 TCVT/Technische commissie Funderingsmachines.
Sociale partner (vakbond) en betrokken in de projectgroep Arbocatalogus.
Erkende certificatie-instelling en betrokken in Werkkamer 6 TCVT/Technische commissie Funderingsmachines.
Erkende certificatie-instelling en betrokken in Werkkamer 6 TCVT/Technische commissie Funderingsmachines.
Sociale partner en betrokken in de projectgroep Arbocatalogus en in Werkkamer 6 TCVT/Technische commissie Funderingsmachines.
×