Funderingsherstel

Veel gebouwen in Nederland kampen met funderingsschade. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in februari 2024 een advies uitgebracht voor een nationale aanpak. In deze werkgroep delen experts vanuit uitvoerende bedrijven van funderingsherstel hun kennis en werken ze aan gezamenlijke doelen.

Onze activiteiten

Om funderingsherstel binnen de NVAF verder te professionaliseren gaat de werkgroep aan de slag met diverse aspecten zoals scholing, innovatie, normeringen, veiligheid en het opstellen van eigen algemene voorwaarden voor funderingsherstel. Daarnaast wordt gewerkt aan een erkenningsregeling voor de uitvoerende partijen van funderingsherstel.

Kom in contact met de werkgroep

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de werkgroep funderingsherstel? We helpen graag!

Leden van de werkgroep

Sandra ter Huurne

Werkgroeplid

Marco Poppelaars

Werkgroeplid

Jeffrey IJselstein

Werkgroeplid

Johan Schuringa

Werkgroeplid

Frans van Dijk

Werkgroeplid

Reimer Lievaart

Werkgroeplid

Edwin de Nijs

Werkgroeplid

Fren Wassenaar

Werkgroeplid

Jan Conijn

Werkgroeplid

Jaap Estié

Directeur NVAF

Stephanie Kramer

Notulist/ secretariaat NVAF

×