Projectgroep Arbocatalogus

De Arbocatalogus Funderingen, deelcatalogus van de Arbocatalogus Bouw en Infra, geldt voor werkgevers en werknemers in de funderingsbranche. Hierin staan afspraken over het voldoen aan overheidsvoorschriften voor gezond en veilig werken.

Onze activiteiten

De projectgroep Arbocatalogus is actief bezig met het ontwikkelen en bijwerken van richtlijnen voor gezond en veilig werken in de funderingsbranche. Ze werken samen met experts en belanghebbenden om afspraken te maken over praktische maatregelen en procedures die voldoen aan de wettelijke vereisten. Hun doel is om een ​​actuele en uitgebreide catalogus te bieden die werkgevers en werknemers helpt om risico’s te beperken en een veilige werkomgeving te creëren.

Kom in contact met de projectgroep

Heb je een vraag, opmerking of wil je meer informatie over de projectgroep Arbocatalogus? Laat het ons weten!

Leden van de projectgroep

Hans Crombeen

Voorzitter projectgroep

Gerry Havekotte-Hagen

Lid projectgroep

Gijs Lokhorst

Lid projectgroep

Jos Schouten

Lid projectgroep

Stefan van der Land

Lid projectgroep

Rick Riggelink

Lid projectgroep

Jaap Estié

Directeur NVAF

Arno Scheltinga

Bedrijfs- en hoger veiligheidskundige

Hetty van den Burg

Notulist NVAF

×