Projectgroep Bouwterreincertificaat

Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland verklaart dat het terrein correct is ontworpen, aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden voor optimale begaanbaarheid en draagkracht, vereist voor funderingswerkzaamheden en zware machines. 

Herziening Bouwterreincertificaat (BTC)

Deze projectgroep werkt aan de herziening van de richtlijn voor het bouwterreincertificaat (BTC), als onderdeel van de Richtlijn Begaanbaarheid Bouwterreinen. Daarvoor werken ze nauw samen met internationale kennisinstituten.

Kom in contact met de projectgroep

Heb je een vraag, opmerking of wil je meer informatie over het bouwterreincertificaat (BTC)? We helpen graag!

Leden van de werkgroep

Pieter Bakker

Lid projectgroep

Rick de Bruijn

Lid projectgroep

Gijs van Gorp

Lid projectgroep

Robbert van Leeuwen

Lid projectgroep

Richard Reurings

Lid projectgroep

Jaap Estié

Directeur NVAF

×