Uitreiking Vakboekje Veilig Funderen aan Ton Groeneweg

Het eerste exemplaar van de herziene versie (3de druk) van het Vakboekje Veilig Funderen wordt officieel overhandigd door Gerry Havekotte (voorzitter van de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu) aan de heer Ton Groeneweg (voorzitter NVAF) tijdens de algemene ledenvergadering van de …
Lees meer

NVAF richtlijn Voorkomen van Valgevaar

De richtlijn “Voorkomen van Valgevaar” is klaar!! Op korte termijn ontvangen al onze leden een exemplaar. Bij valgevaar wordt vaak direct gedacht aan werken op hoogte. In de funderingsbranche worden werknemers blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte. Onder …
Lees meer

Contactgroep Microtechnieken op maandag 5 november 2018

Graag willen wij u uitnodigen voor de Contactgroep Microtechnieken op maandag 5 november 2018, locatie Buig Centrale Steenbergen, Dr. A. Philipsstraat 15, 7903 AM HOOGEVEEN. De inloop is vanaf 15.00 uur en het programma start om 15.30 uur. We starten …
Lees meer

Themabijeenkomst Duurzame inzetbaarheid op woensdag 31 oktober 2018

Graag willen we u als NVAF lid uitnodigen, in samenwerking met de werkgroep Opleidingen, voor de themabijeenkomst Duurzame inzetbaarheid op woensdag 31 oktober 2018, inloop 15.00 uur start 15.30 uur in zaal Ede/Lunteren (gebouw 60) Bouw- en infrapark te Harderwijk. …
Lees meer

Algemene ledenvergadering NVAF 23 mei 2018

Aan de leden van de NVAF, Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 23 mei 2018 te Harderwijk, aanvang 15.30 uur. Locatie: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Conferentiecentrum, zaal Gouda-Harderwijk (gebouw …
Lees meer

EFFC-DFI Conference Promotion 5-8 Juni in Rome

De EFFC heeft ons verzocht om deze conferentie onder de aandacht te brengen van onze leden. Onderstaand alle informatie. Registration Open for the DFI-EFFC International Conference on  Deep Foundations and Ground Improvement 5th – 8th June 2018, (Rome, Italy) Registration is …
Lees meer