De laatste jaren is de NVAF fors gegroeid en zijn er ook veel nieuwe mensen in de bedrijven komen werken. Contractvorming blijft een zeer belangrijk issue in de bedrijfsvoering van funderingsbedrijven en onbekendheid met hoe te contracteren en de werking van de Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2016 kan leiden tot aanmerkelijke schade voor het bedrijf.

Daarom willen we u graag in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan een workshop met betrekking tot contractvorming middels de AVAF 2016. De heer Mr. Lennart Alberts, advocaat bij Bouwman Van Dommelen advocaten en opstellers van de AVAF 2016, zal deze workshop leiden.

De workshops gaan plaatsvinden op:

Dinsdag 19 februari van 15.00 – 19.00 uur (inclusief buffet). Inloop vanaf 14.30 uur

Donderdag 7 maart 2019 van 10.00 – 14.00 uur (inclusief lunch). Inloop vanaf 09.30 uur

U en uw medewerkers kunnen zich inschrijven voor een workshop op een u gelegen moment. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,-.

Het eerste deel van de workshop zal bestaan uit een algemeen deel waarbij ingegaan wordt op de AVAF 2016. Tijdens het tweede gedeelte zullen er onderwerpen uit de praktijk besproken worden aan de hand van recente uitspraken. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de samenhang met de arbocatalogus funderingen. Tevens zal er ruimte zijn voor praktijkvragen en discussie.

Locatie: Bouw- en Infrapark (Gebouw 60), Ceintuurbaan 2 te Harderwijk.

Wij bevelen deze workshops van harte aan.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.