Vanwege de wijziging van artikel 7.23d per 1 juli 2020 inzake het gebruik van werkbakken hangende in een hijswerktuig is er een NVAF document “Voorlopige Leidraad werkbakken” opgesteld, onder regie van de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu. Hierbinnen zijn de meest actuele ontwikkelingen tot en met heden verwerkt. Wij adviseren u hiervan goede notie te nemen. Compliment voor betrokkenen voor het vele werk wat hierin is gaan zitten de afgelopen periode!

De leden kunnen de leidraad downloaden in het KAM-portaal.