Het eerste exemplaar van de herziene versie (3de druk) van het Vakboekje Veilig Funderen wordt officieel overhandigd door Gerry Havekotte (voorzitter van de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu) aan de heer Ton Groeneweg (voorzitter NVAF) tijdens de algemene ledenvergadering van de NVAF woensdag 14 november jl. De vakboekjes kunnen besteld worden bij het secretariaat van de NVAF (secretariaat@nvaf.nl)