Op woensdag 16 oktober van 15:00-16:00 uur is de kick-off van het traject Vluchtelingen in de bouw bij opleidingscentrum Crescendo in Hoorn. Dit traject is een concept van Stichting de Nieuwe Buren. Het betreft een duaal inburgerings-/ opleidingstraject voor mannelijke statushouders (30+), die na hun praktijkopleidingstraject gaan werken bij Van ‘t Hek groep, Vroom of de Coogh.

Deelnemers uit arbeidsmarktregio’s Zaanstreek-Waterland en Groot-Amsterdam hebben hun taalintake en een capaciteiten-assessment met goed gevolg doorlopen.

Op maandag 14 oktober starten zij met een praktijkopleidingstraject bij Crescendo in Hoorn. Dit zal drie maanden in beslag nemen. Hierna gaat iedere deelnemer 15 maanden werken bij een van de werkgevers. Zij worden ingezet bij funderingsprojecten. Hiermee krijgen deze deelnemers zicht op een duurzame carrière en op integreren in ons land.

De deelnemers zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea en Egypte. Zij worden tijdens dit proces begeleid door Stichting de Nieuwe Buren, de initiators van dit traject. Naast een bijdrage van de werkgevers leveren Werkom en het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam een financiële bijdrage. Ook wordt dit programma financieel ondersteund door Stichting DOEN en Instituut Gak.

De kick-off vindt plaats op woensdag 16 oktober van 15:00-16:00 uur bij Opleidingscentrum Crescendo, Neutronweg 1, 1627 LG PE Hoorn.

Programma:

Vanaf 14.30 uur inloop

15:00 uur: welkomstwoord door Eveline Wagenaar (Stichting de Nieuwe Buren)

15:05 uur: kansen op de arbeidsmarkt voor anderstaligen door Joop van der Wal (directeur Crescendo)

15:15 uur: Film

15:25 uur: voorstellen deelnemers + kort interview + fotomoment 15:30 uur: netwerken en rondleiding Crescendo (optioneel)

Voor meer informatie : Eveline Wagenaar, M 06 50 262 051 of eveline@stichtingdenieuweburen.nl

Extra informatie

In Nederland zijn er 41.500 mannelijke vluchtelingen van 30 jaar en ouder. Zij hebben geen recht meer op studiefinanciering en kunnen geen gesubsidieerde opleiding volgen. Zonder opleiding of bijscholing zijn zij moeilijk inpasbaar in onze arbeidsmarkt. Voor gemeenten is het moeilijk om hen te bemiddelen naar werk. Zij moeten zelf een baan zoeken, maar slagen daar, zonder de juiste opleiding, vaak niet in. Stichting de Nieuwe Buren biedt hen een duaal traject aan waarin er aandacht is voor taal, gepaste werkhouding, het behalen van het inburgeringsexamen en het VCA-certificaat en een vakopleiding en zorgt voor instroom in een duurzame baan.