Per 1 januari aanstaande wordt het TCVT RA systeem ingevoerd voor de persoonscertificering van machinisten. Ons is gebleken dat over de regelgeving en de praktische omgang met het nieuwe systeem veel vragen leven bij een flink aantal leden. Dit is onlangs besproken in de vergadering van Werkgroep Opleidingen. Om een invulling te geven aan de vragen hebben we Paul Uilenbroek, secretaris van de TCVT RA bereid gevonden om hierover een voorlichting te verzorgen voor de leden van de NVAF. Paul zal het wettelijk kader toelichten en hij zal iemand meenemen die ons zal bijpraten over hoe de registratie plaatsvind binnen de webomgeving van TCVT RA. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 21 januari 2020, inloop 15.00 uur, start 15.30 uur, verwacht einde 16.30 uur. Locatie zal zijn gebouw 60 op het Bouw- en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk.

U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar secretariaat@nvaf.nl .