Op maandag 9 december 2019 organiseren wij een KAM-bijeenkomst. De inloop is vanaf 15.00 uur en de bijeenkomst start 15.30 uur. Deze middag willen we veel actuele zaken in de branche behandelen en interactief met u aan de slag. We sluiten af met een buffet, zodat u de eventuele files kan vermijden.

Zaken die we willen behandelen:

  • Stand van zaken met betrekking tot actualisering van NVAF-richtlijnen;
  • Veilig laden en lossen van lange funderingspalen (Palen over dak POD);
  • Europese ontwikkelingen binnen EFFC op KAM-gebied;
  • Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid;
  • Actuele ontwikkelingen arbocatalogus.

Al met al voldoende reden om u bij te laten praten en te participeren in de discussie over bovenstaande zaken.

Locatie Bouw- en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk, gebouw 60, zaal Harderwijk.

U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar secretariaat@nvaf.nl en graag even doorgeven of u gebruik wenst te maken van het buffet.