De Algemene Ledenvergadering van de NVAF met aansluitend een BBQ op 9 september 2020 vindt plaats op het Bouw- en Infrapark, Evenementenhal (Gebouw 20), Ceintuurbaan 2 te Harderwijk.

In de save the date hebben we al benoemd dat het bijzondere maanden zijn; Corona, smart lockdown, quarantaine maatregelen, anderhalve meter samenleving. Wie had dit aan het begin van het jaar kunnen denken dat we dergelijke dingen zouden gaan meemaken? Door deze unieke situatie hebben we als leden niet fysiek bij elkaar kunnen komen en hebben we ons allen hieraan moeten aanpassen. Nu er verruiming is gekomen op bijeenkomsten leek het ons als bestuur goed om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Om de vergadering zelf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zullen we vooraf schriftelijk de lopende zaken binnen de werkgroepen rapporteren.

Uiteraard zullen we deze bijeenkomst binnen de Corona regels laten verlopen.

We willen u verwelkomen vanaf 15.45 uur en om 16.30 uur starten met een Algemene ledenvergadering, waarin wij onze statutair verplichte zaken willen afhandelen en een aantal actuele zaken met u willen delen. Aansluitend zal er een BBQ plaatsvinden, zodat ook het sociale aspect aandacht krijgt.

U heeft een uitnodiging ontvangen voor deze ledenvergadering. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag even een mail naar secretariaat@nvaf.nl.