De NVAF telt 6 vaste commissies en werkgroepen met de volgende taken en samenstelling:

De werkgroep heeft onder meer tot taak:

  • Het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, zowel nationaal als Europees
  • Fungeren als achterban voor de EFFC Health & Safety Working Group
  • Het in samenwerking met de vakorganisaties opstellen en onderhouden van de arbocatalogus voor de funderingsbranche: www.arbocatalogus-funderingen.nl
  • Het bevorderen van de invoering van het bouwterreincertificaat voor de begaanbaarheid van bouwterreinen (zie ook onder TCF)
  • Het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied CO2-reductie in de funderingsbranche
  • Fungeren als vraagbaak voor de funderingsbranche op het gebied van CO2-reductie
  • Het onderzoeken en ter beschikking stellen van de diverse CO2-rekentools binnen de vereniging
  • Informatieverstrekking binnen de funderingsbranche op het gebied van energie- en CO2-reductie.
  • Het begeleiden van de voorbereiding van de AM-themabijeenkomsten.

Voorzitter: G. Havekotte-Hagen (Ballast Nedam)

Leden: A. Rammeloo (VSF), R. Riggelink (Voorbij),  J.L. van Vessem (Van ‘t Hek Groep),  C.J. Vroom (Vroom), C. de Weert (Hakkers) en J. Estié (NVAF)

Adviseur: A.P. Scheltinga.

Deze commissie is samengesteld uit fabrikanten/leveranciers, aannemers/gebruikers, opdrachtgevers en keuringsinstanties. Zij werkt onder een reglement waarin haar taken zijn omschreven. De TCF fungeert tevens als Werkkamer 6 Funderingsmachines van TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport).

In 2015 werd de herziening van de richtlijn veilig hijsen ter hand genomen. Tevens werd een herziening van de NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel op het programma voorbereid welke op 15 februari 2016 wordt gepresenteerd. De commissie heeft voorts het Bouwterreincertificaat Nederland (BTC-NL) ontwikkeld. Het BTC is een Nederlandse versie van het uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige ‘Working Platform Certificate’. De commissie heeft dit systeem in Nederland geïntroduceerd en het ingebracht in de SBRCURnet commissie begaanbaarheid van bouwterreinen. SBRCURnet bereidt een richtlijn voor waar het certificaat een onderdeel van zal vormen.

Voorzitter: R.J. van ‘t Hek (Gebr. van ‘t Hek).

Leden: J.H. van Baarsen (TüV), P.H. Bakker (Aboma), P. van den Berg (DIMCO), W. Buitenhuis (Technisch adviseur), B. Buijs ((Gebr. van ‘t Hek), J.G. van de Coterlet (Key Staal), G.H. Heijnen (Inspectie SZW), J. Hermes (IHC), C. Kamsteeg (CAPE Holland),  M.C.B.A. Lammens (VSF), M. Lommerde (Gebr. de Koning),  M.J.P. van der Steen (HZC),  P.E. Uilenbroek (secretaris TCVT), M. van Veghel (HHC/DRS), L.A. van Vliet, J. Vroom (Vroom) en J. Estié (NVAF)

De werkgroep heeft meerdere projecten onder handen: de herziening van het vakboek Machinisten Grote Funderingsmachines (inmiddels voltooid) en het onderwijstraject in het mbo.

Voorzitter: vacant

Leden: F.M.H. Blaauw (Human Resources Management), J. Borst (Van ‘t Hek Groep),  E.T. Hijmersma (Funderingstechniek Noord), E. de Nijs (De Coogh), R. Riggelink (Voorbij), M. Schaminée (Dieseko), H. Versteeg (HVE Services), L.A. van Vliet (v/h Ballast Nedam), J.H. van der Wal (Crescendo),  en J. Estié (NVAF). 

Deze werkgroep heeft in 2015 de nieuwe algemene voorwaarden voor de funderingsbranche (AVAF 2016) voorbereid. Er lopen ook lijnen naar andere organisaties zoals de EFFC Contracts Working Group. Bijzondere aandacht krijgen onderwerpen als sustainability en verzekeringen.

Voorzitter: P. Vroom (Vroom).

Leden: H. Dekker (Terracon), J. Pierik (Gebr. van ‘t Hek), E.G. van der Velde (Bauer), R. van der Velde (Knol Akkrum),  A. Verhoef (Verhoef bv) en J. Estié (NVAF).

word-icon Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé.

De werkgroep pr houdt zich vooral bezig met de voorbereiding en begeleiding van speciale uitgaven zoals het magazine ‘Funderingsbedrijf’, de jaarlijkse uitgave NVAF informatie (2014, 2015 enz.) en de website. Daarnaast wordt de deelname aan evenementen zoals de Funderingsdag en ‘Beton en Funderingen’ gecoördineerd.

Voorzitter: A.F. Groeneweg (Tubex bv).

Lid: P.P.A. Wolfs (Soil-id).

Directeur: J. Estié 

Deze commissie komt slechts eens in de paar jaar bijeen om nominaties te verzamelen en een voordracht in te dienen voor de wisseltrofee ‘Het Zilveren Heiblok’. Deze prijs wordt toegekend aan mensen die zich voor de funderingsbranche bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voorzitter: A.F. Groeneweg (Tubex bv).

Leden: J.Th. van ‘t Hek (Gebr. van ‘t Hek), L. Mosselman (oud-vicevoorzitter en erelid) en P.J.C.M. de Kort (oud-bestuurslid en erelid).

Directeur: J. Estié.