De richtlijn “Voorkomen van Valgevaar” is klaar!! Op korte termijn ontvangen al onze leden een exemplaar.

Bij valgevaar wordt vaak direct gedacht aan werken op hoogte. In de funderingsbranche worden werknemers
blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte. Onder valgevaar wordt echter ook onder andere verstaan:
vallen van beperkte hoogte, struikelen en uitglijden. Deze richtlijn heeft betrekking op bijna alle onderdelen
van valgevaar, beschrijft een minimaal niveau en dient locatieafhankelijk te worden toegepast.