Uitreiking Vakboekje Veilig Funderen aan Ton Groeneweg

Het eerste exemplaar van de herziene versie (3de druk) van het Vakboekje Veilig Funderen wordt officieel overhandigd door Gerry Havekotte (voorzitter van de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu) aan de heer Ton Groeneweg (voorzitter NVAF) tijdens de algemene ledenvergadering van de …
Lees meer

NVAF richtlijn Voorkomen van Valgevaar

De richtlijn “Voorkomen van Valgevaar” is klaar!! Op korte termijn ontvangen al onze leden een exemplaar. Bij valgevaar wordt vaak direct gedacht aan werken op hoogte. In de funderingsbranche worden werknemers blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte. Onder …
Lees meer

Contactgroep Microtechnieken op maandag 5 november 2018

Graag willen wij u uitnodigen voor de Contactgroep Microtechnieken op maandag 5 november 2018, locatie Buig Centrale Steenbergen, Dr. A. Philipsstraat 15, 7903 AM HOOGEVEEN. De inloop is vanaf 15.00 uur en het programma start om 15.30 uur. We starten …
Lees meer