Geachte leden, werkgroepleden, KAM-coördinatoren,

Namens het bestuur en de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu nodigen wij u uit voor onze periodieke KAM-bijeenkomst op donderdagmiddag 6 juni 2019.

Onze Werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu is bezig om de diverse incidenten binnen onze funderingsbranche te inventariseren. Uit dit overzicht kan nu al geconcludeerd worden dat het merendeel van de incidenten niet te wijten is aan een technisch defect. Oftewel: diverse incidenten hebben menselijk falen als oorzaak. Iedereen weet zelf dat elke werknemer (van alle rangen en standen) aan het eind van de werkdag gezond naar huis toe wil. En zeker niet een incident, van welke grootte dan ook, wil meemaken.

Hoe kan het dan zo zijn dat menselijk falen zo’n grote rol speelt? Kun je dit verklaren?

De spreker, Juni Daalmans, geeft een presentatie met als basis: Brain Based. Deze presentatie verbindt de moderne psychologie met de veiligheidskunde en legt uit hoe gedrag tot stand komt en hoe we onszelf en anderen kunnen stimuleren tot veilig gedrag.

Kortom, een hele nuttige en leerzame presentatie. Ik verzoek je om tijd vrij te maken voor deze bijeenkomst en de tijd en datum te blokken in je agenda.

Aanvang 15.30 uur; Inloop vanaf 15.00 uur.

Locatie: Gebouw 60 op het Bouw- en Infrapark, Ceintuurbaan 2 te Harderwijk

Wij rekenen op een goede opkomst.  U kunt zich direct aanmelden via secretariaat@nvaf.nl.

Na de bijeenkomst staat er een heerlijk buffet voor u klaar. Wilt u bij uw aanmelding doorgeven of u gebruik wenst te maken van het buffet?

Tot ziens op onze KAM-bijeenkomst!