Werktuigen die speciaal ontwikkeld en geschikt zijn voor het heffen van personen