Het door middel van heien, trillen, boren en andere funderingstechnieken aanbrengen en verwijderen van funderingselementen, grond- en waterkerende en –remmende elementen en gronddraagkracht- en stabiliteitsverbeteringen