Hiertoe worden gerekend: – funderingspalen, alle typen prefab en in de grond gevormd – grondkerende wanden en schermen – waterkerende en waterremmende wanden c.q. schermen – verankeringen en stempelconstructies – grondverbetering t.b.v. draagkracht, stabiliteit en waterremming – afzinken, met of zonder luchtdruk – overige geotechnische uitvoeringsmethoden