Geluidsdrukniveau uitgedrukt in een logaritmische eenheid