Beschikbare documenten

Eindrapportage Schaalproeven 2019

Bijlage behorende bij eindrapportage Schaalproeven 2019

NVAF Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater versie maart 2020

Poster overzicht uit te voeren beheersmaatregelen behorende bij de NVAF Richtlijn Funderingswerk in verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater versie maart 2020

Rekentool Begaanbaarheid Bouwterrein Hektec 2020

NVAF-richtlijn Voorkomen van Valgevaar (2018)

Addendum bij NVAF RL Voorkomen van valgevaar 1ste druk – 1 oktober 2018 – versie 09-01-2020

Intentieverklaring POD

Protocol lossen van palen bij POD-transporten versie april 2020

EIB Rapport Trends Funderingsmarkt 2017

NVAF informatie 2019

NVAF-richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving

Brochure Bouwterreincertificaat Nederland

Brochure NVAF richtlijn hijsen

Ontwerpcriteria heitraversen NVAF (2009)

Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé

Aanbevolen standaard-bestekteksten voor uitbesteding van funderingswerken

Opstellingskeuringen Checklisten 11-2011

Toelichting opstellingskeuringen

NVAF Richtlijn Drijvend Funderingsmaterieel (2018)

Addendum bij NVAF RL voor drijvend funderingsmaterieel – 1 augustus 2018

Totaaloverzicht normen funderingstechnieken

EFFC Ongevallenformulier

EFFC-DFI Support Fluids Guide – First Edition

Algemene voorwaarden

General terms and conditions for foundations works NVAF

Toelichting PELSC behorende bij the General terms and conditions works NVAF

Checklist funderingswerken NVAF 18-11-2014

Voorwaarden particulier opdrachtgeverschap

Voorwaarden particulier opdrachtgeverschap (2)

Algemene voorwaarden aanneming funderingswerken AVAF 2016

Instructie voor de contractvorming in zes stappen met toelichting

Algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van funderingsmaterieel 

General terms and conditions for the rental and lease of foundation equipment 

Algemene voorwaarden aannemings funderingswerken AVAF 2016 Engels

Algemene voorwaarden aannemings funderingswerken AVAF 2016 Duits