Als NVAF hebben we besloten mee te doen met de landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag op 30 oktober 2019.

We krijgen steeds meer signalen van problemen en uitstel van projecten binnen onze achterban in verband met het niet verlenen van vergunningen vanwege stikstof en PFAS. Ook merken veel bedrijven dat er minder aanvragen binnenkomen. In samenspraak met het bestuur is contact gezocht met de organisatoren en aangegeven dat we positief staan ten opzichte van het initiatief. Wel waren er voor het NVAF bestuur een aantal voorwaarden voor deelname die allemaal zijn ingevuld (publieksvriendelijk, duidelijk signaal naar de politiek, goed georganiseerd, deelname van andere partners als Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, MKB Infra, etc.). De actie voldoet hieraan en we hopen op gezond verstand van de actievoerders.

Wij vinden dit besluit passen in de belangenbehartiging die de funderingsbedrijven verdienen. We hopen op een goede opkomst en dat het signaal mag lijden tot oplossingen voor onze sector op korte termijn. Het voorlopig programma is bijgevoegd; vandaag (28 oktober) nemen Ton Groeneweg en Jaap Estié deel aan de persconferentie.

Klik hier voor het volledige programma op 30 oktober.