Op dinsdag 22 januari 2019 is de volgende contactgroep bijeenkomst Microtechnieken. Gastheer zal die middag Edwin de Nijs zijn van Funderingstechnieken “De Coogh” B.V.. Het centrale thema zal draaien rondom de erkenningsregeling van het fonds Funderingsherstel, hiertoe zullen Dick de Jong van KCAF en fondsmanager Robert Boom aanwezig zijn.

De deelnemers aan het KCAF platform Funderingsonderzoek (ex F3O) zullen ook worden uitgenodigd en er is een afvaardiging van de Gemeente Zaanstad aanwezig, waaronder de wethouder. Al met al een goede mix van adviseurs, overheid en funderingsbedrijven om met elkaar in gesprek te gaan.

Het programma is als volgt:

15:30 – 16:00 uur

Het gezelschap verzamelt in het MuseumCafé van het Zaans Museum. Dit is gelegen aan het grote parkeerterrein op de Zaanse Schans. Er staat een kopje koffie/ thee of frisdrank met Verkadekoekje gereed.

16:00 – 17:00 uur 

De gids ontmoet het gezelschap in het MuseumCafé. Hierna volgt de rondleiding door de vaste opstelling in het Zaans Museum en evt. in de Verkade Experience.

17:00 – 18:30 uur

Vergadering samen met de KCAF.

18:30 – 19:30 uur  

Afsluiting in het MuseumCafé in het Zaans Museum, waar ook gegeten zal worden.

Locatie:

Schansend 7, 1509 AW Zaandam

 

U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar secretariaat@nvaf.nl

Mede namens kartrekker Thimo Verhoef en Edwijn de Nijs.