Graag willen wij u uitnodigen voor de Contactgroep Microtechnieken op maandag 5 november 2018, locatie Buig Centrale Steenbergen, Dr. A. Philipsstraat 15, 7903 AM HOOGEVEEN.

De inloop is vanaf 15.00 uur en het programma start om 15.30 uur.

We starten met een rondleiding door de fabriek, waarna we het programma vervolgen met:

  • Bespreken ontwikkelingen KCAF en fonds funderingsherstel. Hierbij willen we nadrukkelijk spreken over de haalbaarheid van eisen, die aan de deelname van het fonds verbonden zijn.
  • Nieuw ontwikkelde algemene voorwaarden, gericht op hoofdaanneming;
  • Bespreken thema’s van belang voor de Microtechnieken.

We sluiten af met een diner. U kunt zich aanmelden door het sturen van een email naar secretariaat@nvaf.nl. Wilt u bij het aanmelden doorgeven of u blijft dineren?

Mede namens kartrekker Thimo Verhoef.