De Arbocatalogus Funderingen heeft weer een update gehad. Wederom is een deel van het (nieuwe) Vakboekje Veilig Funderen hierin verankerd. Dit gedeelte staat ook op het KAM portaal. De Arbocatalogus is bereikbaar via www.arbocatalogus-funderingen.nl