Gezien de huidige Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten dat de geplande Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2020 niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. We kijken wat volgens de statuten besluitvorming vereist op korte termijn en zullen dat elektronisch voorleggen aan de leden. Zaken die niet directe besluitvorming vereisen van de leden willen we in de najaarsvergadering voorleggen (hopende dat het dan wel mogelijk is). We gaan een schriftelijk overzicht maken van de stand van zaken binnen de vereniging en de werkgroepen. Hiertoe hebben we de werkgroep voorzitters gevraagd om een overzicht te maken van de belangrijkste zaken, die actueel zijn binnen de werkgroepen. Op de praktische insteek van het bovenstaande komen we nog op terug.