Aan de leden van de NVAF,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 23 mei 2018 te Harderwijk, aanvang 15.30 uur.

Locatie: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Conferentiecentrum, zaal Gouda-Harderwijk (gebouw 60).

Het tijdschema ziet er als volgt uit:

15.00 uur Inloop
15.30 uur Aanvang algemene ledenvergadering (non stop, geen pauze)
17.30 uur Sluiting, gevolgd door een borrel
18.30 uur Buffet tot ca. 20.15 uur.

De nadruk in de agenda ligt in het voorjaar altijd op de rapportages vanuit de diverse werkgroepen en commissies.

U kunt zich opgeven door middel van het sturen van een mail naar secretariaat@nvaf.nl.