Addendum NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel kan gedownload worden op onze website onder het tabblad “downloads”. 

In 2018 is de herziene NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel uitgebracht. In deze richtlijn wordt ingegaan op en verwezen naar de wet- en regelgeving geldig ten tijde van het schrijven van de richtlijn.

Vanaf januari 2020 is de ES-TRIN 2019 van kracht. Dit is een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen. In de huidige richtlijn wordt hiervoor nog verwezen naar het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (ROSR 1995). In dit addendum worden de verwijzingen naar de ROSR 1995 herzien en zal worden verwezen naar de ES-TRIN 2019.