Op woensdag 15 juni 2016 vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Bouw & Infra Park te Harderwijk.

Naast rapportages van de werkgroepen en commissies werd de voortgang van het beleidsplan toegelicht. Zo constateerde voorzitter Ton Groeneweg (Tubex) dat er met beperkte middelen een grote productiviteit was bereikt.

Voorbeelden daarvan zijn de totstandkoming in één jaar van de nieuwe algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken (AVAF 2016), de nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel en een nieuwe richtlijn voor het veilig hijsen met funderingsmachines. Daarnaast wordt met andere partijen samengewerkt aan voor de branche van belang zijnde documenten. Een positieve ontwikkeling is het in samenspraak met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied opstellen van een NVAF-richtlijn voor funderingswerkzaamheden in de publieke omgeving. Daarmee wil de branche met steun van overheden bereiken dat de veiligheid in de openbare ruimte wordt verbeterd. Hier moet een voorbeeldwerking van uitgaan naar andere (overheids-) opdrachtgevers. Een ander voorbeeld is het opstellen van een vereenvoudigde rekentool voor de begaanbaarheid van bouwterreinen, waarmee het risico op het wegzakken en omvallen van funderingsmachines tot een minimum moet worden beperkt. Deze nieuwe rekenmethode krijgt een plaats in een op handen zijnde richtlijn van SBRCURnet welke direct na de zomer zal verschijnen.

Allemaal voorbeelden dat hard wordt gewerkt en nagedacht over verbetering van werkmethodes die tot minder faalkosten en minder incidenten en ongevallen moeten leiden.

De werkzaamheden vinden veelal plaats in de werkgroepen en commissies van de NVAF welke zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van lidbedrijven. Een hartenkreet was, aldus Ton Groeneweg, dat de samenstelling van deze groepen soms wat onevenredig was verdeeld over de leden. Hij deed een beroep op de aanwezigen meer inbreng te leveren en over deelname na te denken. Dit werd zelfs als een van de speerpunten van het nieuwe beleidsplan beschouwd. Andere zijn bijv. internationalisatie, verdere professionalisering van de vereniging en uitbreiding van het reeds omvangrijke netwerk.