Tijdens het evenement Beton en Funderingen op 12 september 2017 was de uitreiking van het Zilveren Heiblok. De heer Lex Verstraeten ontving het Zilveren Heiblok wegens zijn bijzondere verdienste in brede zin voor de funderingsbranche, hij kon niet aanwezig zijn tijdens deze dag en daarom werd op een later tijdstip het Zilveren Heiblok officieel aan hem overhandigd door Ton Groeneweg (voorzitter NVAF).