Voorzitter / Tubex B.V.

Ton is voorzitter van de NVAF en vanuit die hoedanigheid ook voorzitter van de werkgroep PR. Daarnaast heeft Ton als aandachtsgebied de contactgroep Waterbouwkundige funderingswerken.