Bestuurslid / Funderingstechniek Noord

Thimo heeft in het bestuur als aandachtsgebied de contactgroep Microtechnieken.