Co heeft binnen het bestuur als aandachtsgebied de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu en de contactgroepen damwanden en de contactgroep in de grond gevormde technieken.