Afgelopen week is de richtlijn werken in publieke omgeving uitgebracht door de NVAF.

Funderingsbedrijven werken vaak in een publieke omgeving. Betrokken partijen zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en te treffen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot deze projecten. De NVAF heeft daarom besloten het voortouw te nemen bij een richtlijn om hiermee adequaat om te gaan.

Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn werken aan de snelweg, die in 2004 is uitgebracht in samenspraak met Rijkswaterstaat. In deze richtlijn is de laatste stand van de techniek en wet- en regelgeving  verwerkt.  Deze richtlijn is sinds januari 2019 opgenomen in de Arbocatalogus Funderingen.

NVAF-richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving – november 2016 def.docx