Afgelopen week is de concept richtlijn werken in publieke omgeving uitgebracht door de NVAF.

Funderingsbedrijven werken vaak in een publieke omgeving. Betrokken partijen zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en te treffen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot deze projecten. De NVAF heeft daarom besloten het voortouw te nemen bij een richtlijn om hiermee adequaat om te gaan.

Deze richtlijn beoogd de oude richtlijn werken aan de snelweg te vervangen die in 2004 is uitgebracht in samenspraak met Rijkswaterstaat. In deze richtlijn is de laatste stand van de techniek en wet- en regelgeving ingebracht. Er lo0pt een consultatieronde bij diverse overheden om deze richtlijn af te stemmen. Het is de bedoeling deze richtlijn in de loop van 2017 of voorjaar 2018 definitief te maken.

NVAF-richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving – november 2016 def.docx