Minuut stilte ter nagedachtenis aan Berry Evers op 20 april

Zoals u wellicht hebt vernomen is afgelopen vrijdag onze gewaardeerde collega Berry Evers, werkzaam bij Hylkema Funderingstechnieken op het werk overleden. Omdat wij een branchevereniging zijn waarin samenwerking een groot goed is, willen wij vragen om morgen (20 april) een …
Read More

Damwandbezwijkproef 6 maart Eemdijk

Dinsdag 6 maart was de eerste NVAF-bijeenkomst van 2018 voor de contactgroep damwanden en het animo was groot. Niet zo vreemd, gezien er een presentatie over en een bezoek aan een bijzondere damwandproef in Eemdijk op de agenda stond. Eemdijk, …
Read More

Themabijeenkomst Veiligheidsbewustzijn 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 was er de nieuwjaarsbijeenkomst en tevens themabijeenkomst veiligheidsbewustzijn. Op deze middag heeft de bekende bergbeklimmer Melvin Redeker een interactieve lezing verzorgt en hebben we aan de hand van een aantal stellingen een stuk discussie gevoerd met …
Read More

EIB-rapport Trends Funderingsmarkt

Presentatie EIB rapport tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november: “Trends op de funderingsmarkt; marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2022” Grote personeelsbehoefte op groeiende funderingsmarkt. De funderingsbedrijven zien hun productie in de komende jaren verder stijgen door de groeiende nieuwbouw van …
Read More

Bijeenkomst Jong NVAF: de gevaren van cybercrime

Op 2 november 2017 was er weer een leerzame en gezellige bijeenkomst van Jong-NVAF. Dit keer stond het onderwerp cybercrime op het programma. Cybercrime is misschien niet het eerste waar je aan denkt als het gaat om het verkennen van …
Read More

Richtlijn werken in publieke omgeving

Afgelopen week is de concept richtlijn werken in publieke omgeving uitgebracht door de NVAF. Funderingsbedrijven werken vaak in een publieke omgeving. Betrokken partijen zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en te treffen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot deze projecten. …
Read More

SBRCURnet publicatie begaanbaarheid bouwterreinen uitgebracht

Op donderdag 6 april jl. is op de Bouwcampus in Delft de herziene SBR publicatie “Begaanbaarheid Bouwterreinen” gepresenteerd. Bij de totstandkoming is de NVAF nadrukkelijk betrokken geweest. Namens de NVAF nam oud secretaris, Henk de Koning het eerste exemplaar in …
Read More

Pensionering secretaris Henk de Koning

Op 9 februari 2017 is onze secretaris Henk de Koning officieel met pensioen gegaan. Henk is sedert 1975 verbonden geweest aan de NVAF en heeft aan de wieg gestaan van vele ontwikkelingen binnen de NVAF. De NVAF is Henk dan …
Read More