Richtlijn werken in publieke omgeving

Afgelopen week is de concept richtlijn werken in publieke omgeving uitgebracht door de NVAF. Funderingsbedrijven werken vaak in een publieke omgeving. Betrokken partijen zijn zich vaak niet bewust van de risico’s en te treffen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot deze projecten. …
Read More

SBRCURnet publicatie begaanbaarheid bouwterreinen uitgebracht

Op donderdag 6 april jl. is op de Bouwcampus in Delft de herziene SBR publicatie “Begaanbaarheid Bouwterreinen” gepresenteerd. Bij de totstandkoming is de NVAF nadrukkelijk betrokken geweest. Namens de NVAF nam oud secretaris, Henk de Koning het eerste exemplaar in …
Read More

Pensionering secretaris Henk de Koning

Op 9 februari 2017 is onze secretaris Henk de Koning officieel met pensioen gegaan. Henk is sedert 1975 verbonden geweest aan de NVAF en heeft aan de wieg gestaan van vele ontwikkelingen binnen de NVAF. De NVAF is Henk dan …
Read More

Nieuwe directeur NVAF

Per 1 januari 2017 is Jaap Estié aangetreden als directeur van de NVAF. Jaap is een goede bekende in de funderingswereld en heeft 14 jaar bij lidbedrijf Sterk gewerkt, waarvan 9 jaar als algemeen directeur. Binnen de NVAF maakt Jaap …
Read More

Invoering Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland

Op 6 oktober jl. vond de introductie plaats van het Bouwterreincertificaat Nederland. Dit is een verklaring van (doorgaans) de hoofdaannemer ‘dat het bouwterrein, zoals in het certificaat omschreven, zodanig is ontworpen en aangelegd, dat de werkzaamheden met het materieel zoals in het certificaat benoemd veilig kunnen worden uitgevoerd’. Dit onderwerp was een onderdeel van de sessie over begaanbaarheid van het bouwterrein op de Funderingsdag. Sprekers waren Dennis Wondergem (Ballast Nedam Infra) en Johan van der Molen (Bureau van der Molen), beiden lid van de SBRCURnet-commissie begaanbaarheid van bouwterreinen. Op uitnodiging van de NVAF was als derde spreker Jim de Waele (Keller UK) aanwezig om te spreken over het Britse voorbeeld: het Working Platform Certificate. De brochure met de te gebruiken documenten kan hier worden gedownload.
Read More

Jim de Waele spreker op de Funderingsdag 2016

Op uitnodiging van de NVAF is Jim de Waele spreker op de Funderingsdag. Hem is gevraagd een toelichting te geven op de ontwikkeling van het Working Platform Certificate (WPC) in het Verenigd Koninkrijk. Zijn verhaal is een onderdeel van parallelsessie 3 dat over begaanbaarheid van bouwterreinen gaat.
Read More

Funderingsdag 2016

De Betonvereniging en de NVAF organiseren in samenwerking met KIVI-Geotechniek en SBRCURnet op donderdag 6 oktober de Funderingsdag 2016. Tijdens deze dag zal funderend Nederland elkaar ontmoeten en ervaringen delen.
Read More

Voortgang geboekt ondanks knelpunten

Op woensdag 15 juni 2016 vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Bouw & Infra Park te Harderwijk. Naast financiële zaken, bestuursverkiezing en rapportages van de werkgroepen en commissies werd de voortgang van het beleidsplan toegelicht. Zo constateerde voorzitter Ton Groeneweg (Tubex) dat er met beperkte middelen een grote productiviteit was bereikt, maar dat nog wel wat te wensen overbleef.
Read More

Nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen

Afgelopen week is de nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden gereed gekomen en onmiddellijk aan alle lidbedrijven toegezonden. Deze richtlijn vervangt de NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaamheden van april 2013. Deze betrekkelijk snelle herziening is o.a. nodig gebleken om meer en andere hijsmethoden en toepassingen in beeld te brengen.
Read More

Nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel beschikbaar

Op maandag 15 februari 2016 is in Den Oever (Afsluitdijk) de nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel gepresenteerd. Deze richtlijn vervangt een eerdere versie uit 2004. Sindsdien is de wet- en regelgeving gewijzigd en zijn mede daardoor verwijzingen niet meer up-to-date. Bovendien zijn inzichten over stabiliteitsberekeningen en de te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid ingrijpend veranderd. Relevante bepalingen ten aanzien van (scheepvaart)veiligheid en milieu voor funderingsmaterieel op het water zijn bij deze herziening in de richtlijn opgenomen.
Read More