Per 1 januari 2017 is Jaap Estié aangetreden als directeur van de NVAF. Jaap is een goede bekende in de funderingswereld en heeft 14 jaar bij lidbedrijf Sterk gewerkt, waarvan 9 jaar als algemeen directeur. Binnen de NVAF maakt Jaap sinds 2003 deel uit van de werkgroep contractuele relaties en sinds 2011 is Jaap bestuurslid van de NVAF, waarbij hij sinds het vertrek van Henk van der Waal in 2013 de portefeuille van penningmeester heeft ingevuld.