Heiblok waarbij enkel het gewicht gebruikt wordt voor indringing en welke door een kabel bewogen wordt Valgewicht