Funderingstechniek waarbij trilling nauwelijks of geen schade veroorzaakt aan belendende gebouwen en constructies