Onderdeel onder de bovenwagen waarop een kraan zowel draait als voortbeweegt