Een in maten of getallen geconcretiseerd voorschrift dat is toegespitst op een bepaalde eigenschap van een bouwwerk en dat een te bepalen grenswaarde bevat die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten