Keuring van de machine, het hulpmaterieel, de uit te voeren werkzaamheden en de bouwlocatie op een veilige uitvoering binnen de gestelde capaciteitseisen