Eenheid van gewicht of kracht, aangeduid met N. In funderingstechniek vaak gebruikt in 1 van de in SI gegeven veelvouden kN (kilonewton x 103) of mN (meganewton x 106)