Werktuigen die worden ingezet voor het heffen van lasten