Het materiaal van funderingselementen kan zijn hout, beton (geprefabriceerd of in het werk gestort) of staal (buizen of profielen). Bovendien kunnen funderingselementen een verbindingsstuk hebben om het mogelijk te maken ze met aangrenzende elementen te verbinden.