Normen opgesteld door CEN/TC250, w.o. EC7 Geotechnical Design (EN 1997-1 en EN 1997-2)