NVAF-richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel, 1 oktober 2004