Technische commissie van de Europese Normalisatiecommissie voor uitvoeringsnormen voor
funderingstechnieken (Execution of Special Geotechnical Works)